Odborné informácie - Slovensko od r. 1993

Dátum poslednej aktualizácie: 18. 12. 2019

Bibliografie, vestníky
Gerec, M.: Bibliografia filatelistických článkov SR od r. 1993
Gerec, M.: Bibliografia vestníkov Slovenskej pošty od r. 1993
Gerec, M.: Bibliografia spravodajcov ministerstva od r. 1993
Spravodajca MDVRR SR (MDPT SR) [www.telecom.gov.sk]

 

Informácie o poštových pečiatkach
Gerec, M.: Ručné denné pečiatky bez PSČ používané po 1.1.1993
Gerec, M.: Poštovne, poštové strediská, Pošty Partner od 1.1.1993

 

Skartované korunové poštové ceniny
Zákon 659/2007 o zavedení meny euro v Slovenskej republike [www.zbierka.sk]
Slovenská pošta stiahla 2,5 milióna poštových známok 26.11.2009 [www.aktualne.sk]
Skartovacie protokoly
Zoznam skartovaných cenín

 

Prehľady dátumov tlače poštových známok
Gerec, M.: Dátumy tlače SR od r. 1993 - korunová mena
Gerec, M.: Dátumy tlače SR od r. 1993 - eurová mena
Gerec, M.: Dátumy tlače výplatných známok "Kultúrne dedičstvo Slovenska" [www.postoveznamky.sk]

 

Špecializované katalógy poštových známok (M. Gerec)
Slovensko 1993 Slovensko 1994 Slovensko 1995 Slovensko 1996 Slovensko 1997
Slovensko 1998 Slovensko 1999 Slovensko 2000 Slovensko 2001 Slovensko 2002
Slovensko 2003 Slovensko 2004 Slovensko 2005 Slovensko 2006 Slovensko 2007
Slovensko 2008 Slovensko 2009 Slovensko 2010 Slovensko 2011 Slovensko 2012
Slovensko 2013 Slovensko 2014 Slovensko 2015 Slovensko 2016 Slovensko 2017
Slovensko 2018 Slovensko 2019 Slovensko 2020    

 

Odborné články
Gerec, M.: Slovenská známková tvorba a služby Slovenskej pošty z pohľadu zberateľa I. [www.infofila.cz]
Gerec, M.: Slovenská známková tvorba a služby Slovenskej pošty z pohľadu zberateľa II. [www.infofila.cz]
Gerec, M.: Zaujímavosti zúbkovania slovenských známok tlačených ofsetom v PTC Praha [www.infofila.cz]
Gerec, M.: Odchýlka perforácie známky č. 496 "Blahorečenie Jána Pavla II" [www.slovenskafilatelia.sk]
Gerec, M.: Zaujímavosti výplatných známok "Kultúrne dedičstvo Slovenska" (I.) [www.postoveznamky.sk]
Gerec, M.: Zaujímavosti výplatných známok "Kultúrne dedičstvo Slovenska" (II.) [www.postoveznamky.sk]
Gerec, M.: Zaujímavosti výplatných známok "Kultúrne dedičstvo Slovenska" (III.) [www.postoveznamky.sk]
Gerec, M.: Zaujímavosti výplatných známok "Kultúrne dedičstvo Slovenska" (IV.) [www.postoveznamky.sk]
Gerec, M.: Zaujímavosti výplatných známok "Kultúrne dedičstvo Slovenska" (V.) [www.postoveznamky.sk]
Gerec, M.: Zaujímavosti výplatných známok "Kultúrne dedičstvo Slovenska" (VI.) [www.postoveznamky.sk]
Gerec, M.: Zaujímavosti výplatných známok "Kultúrne dedičstvo Slovenska" (VII.) [www.postoveznamky.sk]
Gerec, M.: Zaujímavosti výplatných známok "Kultúrne dedičstvo Slovenska" (VIII.) [www.postoveznamky.sk]
Gerec, M.: Zaujímavosti výplatných známok "Kultúrne dedičstvo Slovenska" (IX.) [www.postoveznamky.sk]
Gerec, M.: Zaujímavosti výplatných známok "Kultúrne dedičstvo Slovenska" (X.) [www.postoveznamky.sk]
Gerec, M.: Zaujímavosti výplatných známok "Kultúrne dedičstvo Slovenska" (XI.) [www.postoveznamky.sk]
Gerec, M.: Zaujímavosti výplatných známok "Kultúrne dedičstvo Slovenska" (XII.) [www.postoveznamky.sk]
Gerec, M.: Zaujímavosti výplatných známok "Kultúrne dedičstvo Slovenska" (XIII.) [www.postoveznamky.sk]
Gerec, M.: Zaujímavosti výplatných známok "Kultúrne dedičstvo Slovenska" (XIV.) [www.postoveznamky.sk]
Gerec, M.: Zaujímavosti výplatných známok "Kultúrne dedičstvo Slovenska" (XV.) [www.postoveznamky.sk]
Gerec, M.: Špecializácia známky č. 583 "Veľká noc 2015" 0,45 €
Gerec, M.: "Spolkový dom v Skalici" 1,50 €, č. 601 - dvojnásobná tlač nie je falzifikát
Gerec, M.: "Oddeľovanie nových slovenských známok" [aktualizovaný článok z katalógu výstavy Nitrafila 2013]
Gerec, M.: "Blesky" a "čiara" - sú to chyby doskové alebo výrobné?
Butko,V.: Výrobné chyby a doskové chyby s kombináciou papiera
Gerec, M.: "Falzifikáty poštového lístka CDV 32 "Bratislava" 4 Sk na škodu pošty"
Šulej, R.: "Výseky slovenských samolepiacich známok"
Gerec, M.: "Perforácia známok tlačených v Tiskárně Hradištko"
Gerec, M.: "Opravme si v katalógu... odchýlky perforácie známok č. 496 'Blahorečenie Jána Pavla II.' a č. 570 'Andrej Hlinka' " [www.slovenskafilatelia.sk]
Šulej, R.: "Meranie zúbkovania (perforácie) poštových známok"
Gerec, M.: "Hypotetická TF 'Spoločného slovensko-slovinského vydania č. 680-681' " - doplnené 18.12.2019
Gerec, M.: "Dva typy výplatnej automatovej známky 'Slovenská pošta' " [článok z časopisu Zberateľ 2002/10]

Návrat hore